Skip Navigation Linksuvod

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ZACHRÁNIŤ ŽIVOT JE JEDNODUCHŠIE, AKO HO SPLODIŤ Deti sú skupinou ohrozenou úrazmi vo vysokej miere Cestou k zníženiu výskytu úrazov detí je aj ich vzdelávanie Pomôžeme deťom osvojiť si riešenie rôznych krízových situácií

​​Až 75 percent úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti blízkych ľudí. Mnohí však nevedia, ako správne podať prvú pomoc, keď sú v ohrození života ich blízki, alebo sa stanú svedkom nehody. „Nevedomosť, strach a neochota poskytnúť prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu odbornej pomoci,“ skonštatoval špecialista na urgentnú medicínu a odborný garant projektu Viliam Dobiáš.


Ako vyplynulo z prieskumu spoločnosti TNS, 78 percent ľudí si myslí, že by v prípade potreby vedeli blízkym podať prvú pomoc. Podľa Dobiáša však toto číslo nezodpovedá realite a skúsenosti z praxe ukazujú, že je to okolo päť až desať percent ľudí. Správny počet stlačení hrudníka a záchranných vdychov poznalo iba 38 percent respondentov. Odporúčaný pomer je 30 stlačení a dve vdýchnutia. „Ideálne by bolo, keby to vedel každý, ale optimálne buď- me realisti, keby tretina až polovica ľudí vedela poskytnúť prvú pomoc, tak by to stálo za to,“ povedal Dobiáš. Podotkol, že sa veľa hovorí o tom, že pri nehodách umiera ročne okolo 300 ľudí, na infarkt však ročne zomrie 4000 až 5000 ľudí. „Z nich tri štvrtiny zomrú v prítomnosti kolegov na pracovisku alebo v prítomnosti rodinných príslušníkov a podľa zahraničných skúseností tretina až polovica ľudí by bola oživiteľná, keby ich niekto začal oživovať,“ zdôraznil.

Na Slovensku preto vzniká tento projekt. Ideme osloviť deti nielen z detských domovov na Slovensku vo veku od 6 do 15 rokov, pre ktoré sme pripravili celoročný kurz Prvej pomoci, ktorý ukončíme celoslovenskou súťažou. Súčasťou bude aj jednodňový Workshop s prednáškou pána Dobiáša.

Snahou je zatraktívnenie prvej pomoci, aby deti boli hrdé, že sa učia Prvú pomoc, lebo poskytnutie pomoci druhému človeku je službou druhému človeku a je vyjadrením mravného princípu ľudskej solidarity a znamená aj potvrdenie ľudskej hodnoty druhého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc. Veď aj kresťanské učenie pomôž blížnemu svojmu ako sebe samému predurčuje človeka k pomoci inému - aj neznámemu človeku.

Dôležitým aspektom je aj nezištnosť v pomoci – prejav humanizmu, pro- sociálnosti, láska k blížnemu- trpiacemu, opustenému, zranenému a to v zmysle kresťanskej tradície európskej kultúry a mravnosti. Pri realizácii projektu budeme veľmi úzko spolupracovať s Slovenským Červeným krížom.Obrázok1.png 

 

Obrázok2.png